Експериментальна база

Основу науково-експериментальної бази складає Магнітодинамічний комплекс ДУ "ІТПМ НАН України", який є національним надбанням (Розпорядження КМУ від 11.02.04№73-р.).

Магнітодинамічний комплекс є єдиним в Україні науковим об’єктом, що дозволяє виконувати експериментальну частину фундаментальних досліджень магнетизму технічних об’єктів.

Комплекс включає в себе будівлю загальною площею біля 2000 кв. м, та складається з оснащеного унікальною апаратурою магнітовимірювального стенду площею 450 кв. м, споруда якого виконана виключно з немагнітних матеріалів (дерево, латунь, бронза, немагнітна сталь, спеціальна цегла та ін.), технологічної земельної ділянки площею 5,3 Га, яка забезпечує зону «магнітної тиші» на стенді, систем електроживлення потужністю 800 кВа та інших інженерних систем і споруд. Комплекс дозволяє виконувати дослідження технічних об’єктів масою до 3 тон та енергоспоживанням до 500 кВт та проводити:

  • аналіз просторово-часової структури постійних і низькочастотних змінних магнітних полів технічних об’єктів з індукцією від 10-4 до 10-9 Тл та їх індукованих, залишкових і струмових складових;
  • вимірювання векторів (тензорів) дипольних (мультипольних) магнітних моментів технічних об’єктів з модулем від 10-1 до 105 А/м2 ;
  • визначення магнітних сигнатур і «магнітних образів» технічних об’єктів та особливостей розподілу їх внутрішніх джерел магнітного поля; намагнічування та розмагнічування технічних об’єктів.