Історія та діяльність

Державну установу "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України" (ДУ "ІТПМ НАН України") було засновано у 1970 р. директором Всесоюзного науково-дослідного інституту електромеханіки академіком А.Г. Іосіфьяном. До 1991 р. Інститут функціонував як Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту електромеханіки (ХВ ВНДІЕМ) – головна організація в СРСР з розробки корабельного електрообладнання в маломагнітному виконанні.

Створення ХВ ВНДІЕМ було зумовлене необхідністю виконання рішення ВПК СРСР по забезпеченню скритності та захищеності за магнітним полем нових класів кораблів з немагнітними корпусами (атомних підводних човнів проектів ЦКБ “Малахіт”, ЦКБ “Лазуріт” та тральщиків), в яких основним джерелом магнітного поля стало корабельне обладнання. Основу для створення ХВ ВНДІЕМ склав науковий колектив Науково-дослідного інституту Харківського електромеханічного заводу та побудована в той час на околиці Харкова відповідно до рішення ВПК СРСР унікальна експериментальна база – магнітовимірювальний стенд для контролю зовнішнього магнітного поля корабельного електрообладнання (спроектований за розробкою Центрального науково-дослідного інституту (ЦНДІ) ім. акад. О.М. Крилова Мінсудпрому СРСР та Всесоюзного науково-дослідного інституту метрології ім. Д.І. Менделєєва Держстандарту СРСР).

Основним результатом діяльності ХВ ВНДІЕМ у 1970 - 1991 роках стала розробка наукових основ технології виробництва силового корабельного електрообладнання в маломагнітному виконанні та її впровадження на 20 промислових підприємствах Мінелектротехпрому СРСР. Розроблена технологія, яка захищена 170 авторськими свідоцтвами, забезпечила зменшення зовнішнього магнітного поля промислового корабельного електрообладнання в 10 - 100 разів, що на той час дало змогу вирішити проблему схованості та захищеності кораблів ВМФ СРСР з немагнітними корпусами.

З 1980 року ХВ ВНДІЕМ разом з 7-м відділенням ЦНДІ ім. акад. О.М. Крилова (Ленінград) та Центральними конструкторськими бюро – проектантами кораблів (Ленінградське проектно-монтажне бюро «Рубін», Западне проектно-конструкторське бюро, ЦКБ «Малахіт») почало брати все більшу участь у безпосередньому створенні систем розмагнічування кораблів. Основними результатами цієї роботи стали розробка та впровадження в кораблебудуванні нової концепції нормування магнітних характеристик корабельного обладнання за просторовими компонентами їх магнітних моментів, розробка електромагнітних компенсаторів систем магнітного захисту тральників та розробка напівпровідникових джерел живлення для обмоток розмагнічуючих пристроїв кораблів, які до теперішнього часу серійно поставляються на кораблебудівні підприємства Росії.

У 1991 році ХВ ВНДІЕМ було перетворено в Науково-дослідний інститут електромеханіки Держоборонпроммашу України, у 1992 році – у Відділення магнетизму Інституту електродинаміки НАН України, яке з 15 грудня 2005 року перейменовано у Науково-технічний центр магнетизму технічних об’єктів (НТЦ МТО) НАН України, а з 2 грудня 2013 року – на Державну установу «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» (ДУ «ІТПМ НАН України»).

Директор ДУ "ІТПМ НАН України" чл.-кор. НАН України В.Ю. Розов

З 1988 року керівником установи є член-кореспондент НАН України Розов В.Ю.

Тематика наукових досліджень інституту охоплює широке коло наукових проблем магнетизму технічних об’єктів, спрямованого на вивчення сукупності магнітних властивостей технічних об’єктів і явищ, пов’язаних із взаємодією технічних об'єктів і зовнішнього середовища через магнітне поле. Зокрема, це моделювання об’єктів як джерел магнітного поля, визначення параметрів зовнішнього магнітного поля об’єктів, визначення параметрів об’єктів за параметрами їх магнітного поля, управління магнітним полем об’єктів, вивчення магнітної взаємодії технічних об’єктів і зовнішнього середовища, зменшення електромагнітного впливу об’єктів електроенергетики на людину та навколишнє середовище. Інститут має наукові контакти з провідними науковими центрами США, Великої Британії, Італії, Китаю та інших країн.

Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України" вирішує такі прикладні задачі магнетизму технічних об’єктів, як визначення магнітних параметрів орбітальних космічних апаратів та магнітне управління їх орієнтацією, „магнітна чистота” ракетно-космічної техніки, „магнітний захист” автономних об’єктів, магнітна екологія житлових та промислових приміщень і захист навколишнього середовища, магнітодіагностика технічного стану об’єктів, виключення негативного впливу магнетизму на технологічні процеси. Розробки інституту впроваджені в суднобудуванні та машинобудуванні, ракетно-космічній галузі, паливно-енергетичному комплексі, енергетиці, установах охорони здоров’я.