Керівництво

Розов Володимир Юрійович

Директор ДУ «ІТПМ НАН України», доктор технічних наук, професор

член-кореспондент НАН України

E-mail: Rozov@nas.gov.uaГрінченко Володимир Сергійович

Заступник директора з наукової роботи, кандидат технічних наук

E-mail: v.grinchenko@nas.gov.ua

E-mail: vsgrinchenko@gmail.comПетров Сергій Васильович

Заступник директора з науково-технічної роботи

E-mail: petrov.s.v@nas.gov.ua
Добродєєв Павло Миколайович

Вчений секретар, кандидат технічних наук

E-mail: Dobrodeyev@nas.gov.ua