Структура

Структура ДУ "ІТПМ НАН України":

 • керівництво (директор, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-технічної роботи, вчений секретар);
 • 2 наукових відділи (відділ фізики і техніки магнітних явищ, відділ проблем управління магнітним полем, в складі якого є лабораторія магнітних вимірювань);
 • технічний відділ, в складі якого є макетна майстерня;
 • науково-технічна бібліотека;
 • служба Головного енергетика;
 • відділ кадрів та діловодства;
 • відділ бухгалтерського обліку та фінансів;
 • служба охорони.

ВІДДІЛ ФІЗИКИ І ТЕХНІКИ МАГНІТНИХ ЯВИЩ


Завідувач відділу – д.т.н., чл.-кор. НАН України Розов В.Ю.

Головні наукові напрями:

 • теорія магнетизму технічних об'єктів;
 • зменшення електромагнітного впливу об’єктів електроенергетики на людину та навколишнє середовище.

Основні наукові завдання:

 • математичне моделювання технічних об’єктів як джерел магнітного поля;
 • вирішення обернених задач в магнитостатиці та магнітодіагностіка технічних об'єктів;
 • методи, засоби та методики захисту людини та навколишнього середовища від техногенного електромагнітного впливу технічних об'єктів.

ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ


Завідувач відділу – д.т.н., професор Кузнецов Б.І.

Головні наукові напрями:

 • управління магнітним полем технічних об'єктів;
 • розвиток методів і засобів вимірювання магнітних параметрів технічних об'єктів.

Основні наукові завдання:

 • системи високоточного управління електромагнітними та електромеханічними системами;
 • розвиток методів, засобів та методик вимірювання електромагнітних характеристик технічних об'єктів;
 • магнетизм космічних апаратів;
 • виконання вимірювань та випробувань технічних об'єктів за електромагнітними характеристиками;
 • збереження та подальший розвиток об’єкту національного надбання - Магнітодинамічного комплексу інституту.